thông tin đặt lịch:

thông tin người đặt lịch:

thông tin người khám:

thông tin hẹn khám:

Chú ý:

• Để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh, quý khách cần khai báo thông tin cụ thể và chính xác.